Patient Rights Act keurt de Federale Raad goedWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Wetgevers versterken de patiëntenrechten aanzienlijk

De Patiëntenrechtenwet, die vandaag door de Federale Raad is aangenomen, is bedoeld om de transparantie van medische behandelingen aanzienlijk te vergroten en de positie van patiënten te versterken. "Voor het eerst bundelt de Patiëntenrechtenwet de rechten van patiënten en ontwikkelt deze op essentiële punten verder", aldus het laatste persbericht van het Federale Ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het ministerie is de wet inzake de verbetering van de rechten van patiënten aangenomen "vandaag de federale raad en zal daarom zoals gepland in werking treden de dag na de afkondiging ervan in de Federal Law Gazette". Wanneer de wet in werking treedt, zal de positie van patiënten aanzienlijk verbeteren. "Voor het eerst ontmoeten patiënt en arts elkaar op ooghoogte", benadrukte minister van Justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger.

Documentatieplicht arts De patiëntenrechtenwet verankert het behandelcontract als een nieuw type contract, dat de relatie tussen arts en patiënt regelt in het burgerlijk wetboek. De wet schrijft voor dat patiënten voorafgaand aan de behandeling door de behandelend arts uitgebreid en begrijpelijk worden geïnformeerd. "Onze missie is de verantwoordelijke patiënt, die wordt geïnformeerd en geïnformeerd en die dus op ooghoogte naar de dokter kan kijken", zei de federale minister van Volksgezondheid Daniel Bahr. "Om een ​​open cultuur voor foutpreventie te versterken, ondersteunen we systeemoverschrijdende foutrapportagesystemen in ziekenhuizen. Ons gemeenschappelijke doel is om patiënten de best mogelijke medische zorg te bieden ”, vervolgt Bahr. Een essentieel punt in de nieuwe wet is de nu verplichte documentatie van artsen. In de toekomst zullen artsen alle belangrijke omstandigheden met betrekking tot de behandeling moeten vastleggen in het patiëntendossier. Bij aansprakelijkheid voor mogelijke behandelfouten is dit volgens het ministerie cruciaal voor een "evenwichtige verdeling van de bewijslast".

Patiënten hebben recht op informatie De federale minister van Volksgezondheid Daniel Bahr beoordeelde de wet als 'een goede basis: de rechten van patiënten worden versterkt. De bijzondere vertrouwensrelatie tussen patiënt en arts wordt daarmee verder uitgebreid. ”De patiëntvertegenwoordiger van de federale overheid, Wolfgang Zöller, komt tot een vergelijkbare beoordeling en hij benadrukte met name de opname van het behandelcontract in het burgerlijk wetboek. Tot dusverre wisten patiënten en artsen vaak niet eens "welke wettelijke norm van toepassing is en waar deze te vinden is." Nu "konden patiënten en artsen hun rechten en plichten op een begrijpelijke en gerelateerde manier begrijpen." vereiste onderzoeken, diagnoses en voorgenomen therapieën, inclusief de eventuele kosten. In principe moeten alle patiënten volledig worden geïnformeerd over een aanstaande concrete behandelmaatregel en de daaruit voortvloeiende risico's, waarbij schriftelijke informatie niet voldoende is, maar "vooraf een persoonlijk onderhoud moet worden gehouden", meldt het Federale Ministerie van Volksgezondheid.

Goedkeuringsprocedures bij zorgverzekeraars versnellen Volgens de federale minister van Volksgezondheid is een ander voordeel van de nieuwe wet inzake patiëntenrechten "de versnelling van goedkeuringsprocedures door zorgverzekeraars." Volgens de wet zullen zorgverzekeraars snel moeten handelen - in ieder geval binnen drie of, indien nodig, binnen vijf weken - beslissen “of de aanvraag om uitkeringen van een verzekerde wordt ingewilligd”, licht Bahr toe. 'Als de zorgverzekeraar binnen deze periode geen antwoord heeft gegeven, wordt de uitkering als goedgekeurd beschouwd', vervolgt Bahr. Bovendien zouden de ziektekostenverzekeraars hun verzekerden moeten ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van schadeclaims wegens behandelingsfouten, waaronder ook het leveren van bewijs of het opstellen van medische rapporten. Het behandelingscontract regelt niet alleen de relatie tussen artsen en patiënten, maar ook tussen patiënten en therapeuten van andere beroepen in de gezondheidszorg, zoals alternatieve geneesheren, verloskundigen, psychotherapeuten of fysiotherapeuten, aldus het Federale Ministerie van Volksgezondheid. (fp)

Afbeelding: Martin Büdenbender / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: ECMO Team Treats COVID-19 Patients


Vorige Artikel

Woede kan bij het kind flauwvallen veroorzaken

Volgende Artikel

Spuiten helpen niet met de tenniselleboog