Fabrikanten moeten informeren over verontreinigende stoffenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Verbeterd klantenrecht op informatie over verontreinigende stoffen in producten

Sinds het begin van het jaar hebben fabrikanten aanzienlijk uitgebreidere informatie moeten verstrekken over de verontreinigende stoffen in hun producten in overeenstemming met de Europese chemicaliënverordening REACH. De strengere regels zijn bijvoorbeeld van toepassing op "vier geperfluoreerde chemicaliën die vanwege hun waterafstotende eigenschappen worden gebruikt voor buitenkleding", meldt de Federal Environment Agency in een recent persbericht. In het begin van het jaar waren in totaal 54 nieuwe chemicaliën toegevoegd aan de lijst van verontreinigende stoffen, waarover fabrikanten op verzoek consumenten moeten informeren.

In het verleden veroorzaakten vervuilende stoffen in verschillende producten - van textiel tot kinderspeelgoed - herhaaldelijk een sensatie. Consumenten- en milieubeschermingsorganisaties hebben kunnen aantonen dat ze zijn blootgesteld aan chemicaliën die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Hoewel fabrikanten volgens een EU-verordening sinds 2007 informatie over bepaalde chemicaliën in het product moesten verstrekken, was de lijst van openbaar te maken verontreinigende stoffen in het begin niet bijzonder uitgebreid. Sindsdien zijn er in de loop der jaren verschillende nieuwe potentieel gevaarlijke stoffen toegevoegd en begin 2013 is het aantal vermelde verontreinigende stoffen met nog eens 54 gestegen tot een totaal van 136. Consumenten krijgen daarom een ​​aanzienlijk uitgebreider recht op informatie, maar zeer weinigen zullen fabrikanten een dienovereenkomstig verzoek doen alvorens tot aankoop over te gaan.

Bij het winkelen kunnen consumenten niet zien welke verontreinigende stoffen er bijvoorbeeld in regenjassen, kinderspeelgoed, pannen en potten zitten. Klanten zoeken tevergeefs naar een soort lijst met ingrediënten, zoals gebruikelijk is bij eten. Het is echter mogelijk om contact op te nemen met de fabrikant met een verzoek om informatie over de gebruikte chemicaliën. Volgens de Europese Chemicaliënverordening REACH zijn fabrikanten verplicht om consumenten informatie te verstrekken over ten minste bepaalde verontreinigingen die mogelijk aanwezig zijn. Om de informatiemogelijkheden voor klanten te verbeteren, is de lijst van chemicaliën waarvoor openbaarmakingsvereisten gelden, nu aanzienlijk uitgebreid. Vanaf nu gelden de strengere regels bijvoorbeeld ook 'voor vier geperfluoreerde chemicaliën die vanwege hun waterafstotende eigenschappen worden gebruikt voor buitenkleding', meldt de Federale Milieudienst.

Schadelijke verontreinigende stoffen in een grote verscheidenheid aan producten De zogenaamde geperfluoreerde carbonzuren (PFC) worden vanwege hun water-, vuil- en vetafstotende eigenschappen ook gebruikt als antiaanbaklaag in kookgerei (pannen, potten) en in papierproducten, meldt het Federaal Milieuagentschap. Omdat PFK's van nature slechts langzaam worden afgebroken, hopen ze zich op in alle milieumedia, vooral in rivieren en zeeën. Bovendien is er een verrijking langs de voedselketen, wat ertoe leidt dat de PFC ook kan worden gedetecteerd in het bloed en de moedermelk van mens en dier, aldus de Federal Environment Agency. Vanwege hun gevarenpotentieel werden "vier vertegenwoordigers geclassificeerd als zeer zorgwekkende stoffen en als zodanig opgenomen in de REACH-kandidatenlijst". Naast de "vier PFK's werden ook nonylfenol en de groep van octylfenolethoxylaten" vanwege hun hormonale effecten op de kandidatenlijst geplaatst, meldt de Federal Environment Agency. Daarnaast zijn enkele ftalaten, die kunnen worden gebruikt als weekmakers in plastic speelgoed of elektrische kabels, toegevoegd aan de REACH-kandidatenlijst. Fabrikanten moeten informatie verstrekken over de chemicaliën op de lijst zodra ze 0,1 procent van het product uitmaken.

Recht van de consument op informatie over voor de gezondheid schadelijke chemicaliën Volgens de Federal Environment Agency bevat de REACH-kandidatenlijst "stoffen met kankerverwekkende, mutagene of reproductieve eigenschappen; Stoffen die langdurig en giftig zijn en zich ophopen in organismen en - na een beslissing per geval - stoffen die inwerken op het hormoonsysteem. ”Zodra een chemische stof aan de lijst wordt toegevoegd, hebben de" consumenten recht op informatie ", de fabrikanten en importeurs en detailhandelaren zijn verplicht op verzoek te informeren of de stof in een product zit. Als het vermoeden bestaat dat producten chemicaliën bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid, kan een dienovereenkomstig verzoek mondeling, per post of per e-mail informatie verstrekken. 'De eenvoudigste manier om dit te doen is online met een formulier', meldt de Federal Environment Agency. Hier kunt u een vraag stellen aan de fabrikant van het product door het artikelnummer in te voeren.

Er moet nog veel werk worden verzet om het milieu en de mens te beschermen tegen schadelijke chemicaliën. Binnen 45 dagen moeten fabrikanten vragen van consumenten beantwoorden en informatie verstrekken over mogelijke verontreinigingen. Als er echter geen chemicaliën uit de kandidatenlijst in de producten zitten, is het niet nodig om de klant te antwoorden, volgens de wettelijke vereisten. Als consumenten ervan overtuigd zijn dat er niet is gereageerd, ook al zijn er chemicaliën uit de kandidatenlijst opgenomen, is het mogelijk om dit na 45 dagen te melden bij een bevoegde controle-instantie, waarbij altijd de instantie in de staat van de fabrikant verantwoordelijk is. Volgens de Federale Milieudienst is het "het doel van de REACH-verordening dat deze stoffen geleidelijk worden vervangen door geschikte alternatieve stoffen of technologieën." Geregistreerde stoffen kunnen ook aan een autorisatieplicht worden onderworpen, zodat ze alleen op de markt mogen worden gebracht en gebruikt na voorafgaande officiële goedkeuring , legde de autoriteit de voordelen van de REACH-kandidatenlijst uit. De president van de Federale Milieudienst voegde toe: "Er moet in de toekomst nog veel worden gedaan om het milieu en de mens te beschermen tegen de schadelijke effecten van chemicaliën." alle relevante zeer zorgwekkende stoffen op de kandidatenlijst te plaatsen. "

De vraag rijst echter hoe effectief de vorige regelgeving eigenlijk is. De ervaring heeft geleerd dat het aandeel consumenten dat een overeenkomstig verzoek aan bedrijven doet, vrij laag moet zijn. (fp)

Lees verder:
Greenpeace: vervuilende stoffen in outdoorkleding
Gevaarlijke verontreinigende stoffen in kinderspeelgoed
Meer vervuilende stoffen in stadsgroenten dan in de supermarkt
Met dioxine besmette vis in Nedersaksen
Zenuwgif gevonden in Baltische vissen
Pesticiden brengen kinderen wereldwijd in gevaar
Ongeautoriseerde bestrijdingsmiddelen in sla en rucola
Gezonde huid dankzij groente- en fruitconcentraat

Afbeelding: Alexander Dreher / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Webinar - Aandachtspunten bij de applicatie van vloerbekledingen op cement-gebonden dekvloeren


Opmerkingen:

 1. Gordie

  Ik denk dat je bent misleid.

 2. Mikajar

  super) smiled))

 3. Wakler

  Ik denk dat je niet gelijk hebt. Laten we het bespreken.

 4. Sugn

  Bij iemand de letter alexia)))))

 5. Vromme

  de uitdrukking opmerkelijkSchrijf een bericht


Vorige Artikel

GPS-schoenen voor Alzheimerpatiënten

Volgende Artikel

Schimmelrisico bij de kaasmakerij