Kliniek met nieuwe hypertensiebehandeling



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nieuwe methode voor de behandeling van hoge bloeddruk in de Solingen-kliniek

Chirurgische behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) in Solingen. De zogenaamde “renale denervatie” zal in de Solingenkliniek worden aangeboden als nieuwe behandeling voor hypertensie. Met financiële steun van de ondersteunende vereniging van de kliniek werd de nieuwe procedure in Solingen ingevoerd.

Ongeveer de helft van de 50-plussers in Duitsland lijdt aan hoge bloeddruk. Vrouwen worden veel minder vaak getroffen, maar worden op geen enkele manier beschermd tegen ziekte. Hoewel patiënten over het algemeen relatief goed geholpen kunnen worden met behulp van medicatie, moeten ze vaak een hele reeks voorbereidingen nemen, die op hun beurt weer tot aanzienlijke bijwerkingen kunnen leiden. In de bijzonder ernstige gevallen belooft de procedure van nierdenervatie een remedie. Hier worden de sympathische zenuwvezels van de nieren, die mede verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van hypertensie, vernietigd. Tot dusver is de behandelmethode vooral bedoeld voor patiënten bij wie de bloeddruk moeilijk of moeilijk is aan te passen met medicatie.

Veranderingen in levensstijl kunnen hoge bloeddruk tegengaan Voor de meeste hypertensiepatiënten werken de gebruikelijke medicijnen relatief goed en laten ze, door ze regelmatig in te nemen, de bloeddruk stabiliseren. Lichte vormen kunnen zelfs worden verholpen op basis van een levensstijlverandering zonder medicatie. Hypertensie kan worden tegengegaan door het dieet te veranderen of ongezond voedsel te vermijden, het bestaande overgewicht, voldoende lichaamsbeweging en persoonlijke stress te verminderen. Bij ernstige vormen van hoge bloeddruk is het succes van de medicatie en veranderingen in levensstijl echter uiterst beperkt.

Nieren met een significante invloed op de bloeddruk Artsen spreken van hypertensie of hypertensie bij bloeddrukwaarden van 140 tot 90 millimeter kwik (mmHg) - de normale waarden zijn 120 tot 80 mmHg. Bijzonder ernstige vormen van hoge bloeddruk bereiken waarden van 180 tot 110 mmHg en meer. Bloeddrukregulatie is onderhevig aan uiterst complexe processen die nog niet volledig zijn uitgelegd. Het is echter duidelijk dat de nieren een aanzienlijke invloed hebben op de bloeddruk. "De nier stuurt impulsen naar de hersenen, die verantwoordelijk zijn voor hoge bloeddruk", legt de nierspecialist (nefroloog) van de Solingenkliniek, prof. Dr. Peter Heering uit aan de "Rheinische Post" (RP). De daarvoor benodigde zenuwvezels worden gemaakt tijdens de procedure nierdenervatie onderbroken.

Operatie om hoge bloeddruk te behandelen Tijdens de operatie werkt de nierspecialist nauw samen met de cardioloog prof. Dr. Hans Martin Hoffmeister samen. In het hartkatheterisatielaboratorium van de kliniek wordt een speciale katheter in de liesader van de hypertensiepatiënt ingebracht en naar de nierslagaders gebracht. De punt van de katheter is uitgerust met elektroden die kunnen worden gebruikt om de zenuwvezels uit te wissen. De procedure duurt ongeveer een uur en gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. Algemene anesthesie is meestal niet vereist. Nierdenervatie in de Solingen-kliniek wordt alleen gebruikt bij patiënten die minstens vier verschillende geneesmiddelen parallel moeten gebruiken om hun hoge bloeddruk tot op zekere hoogte te reguleren. In deze bijzonder moeilijke gevallen zou de procedure een blijvende verbetering van de situatie kunnen opleveren, aldus de experts.

Gevolgen voor de gezondheid van hypertensie Duurzame regulering van hoge bloeddruk is dringend vereist, omdat anders het risico op aanzienlijke gezondheidsproblemen op lange termijn bestaat. Hypertensie wordt beschouwd als een van de belangrijkste risicofactoren voor alle hart- en vaatziekten. Het hart is overbelast, vaatverkalking (arteriosclerose), nier- en andere orgaanschade worden bevorderd. Het risico op een hartaanval of beroerte neemt toe. Bovendien lijden de ogen en in het ergste geval bestaat er een risico op slechtziendheid of zelfs blindheid. Het is bijzonder belangrijk dat hoge bloeddruk meestal jarenlang onopgemerkt blijft en pas reageert wanneer de eerste symptomen optreden. Volgens de experts moeten ook algemene klachten als hoofdpijn, snelle hartslag of duizeligheid serieus worden genomen als mogelijke indicatie van hoge bloeddruk. Bovendien moeten aanhoudende nervositeit en slaapstoornissen worden beoordeeld als mogelijke bijwerkingen van hoge bloeddruk. (fp)

Lees verder:
Aanvullende procedures als hypertensietherapie
Hoge bloeddruk verlagen zonder medicatie
Het risico op huidkanker neemt toe als gevolg van hoge bloeddruk
Verhoogd risico op kanker bij hypertensie

Afbeelding: Philipp Flury / pixelio.de

Auteur en broninformatie



Video: Medicijn stoppen vanwege bijwerkingen


Vorige Artikel

Depressie: veel persoonlijkheden getroffen

Volgende Artikel

DAK: banenverlies door extra bijdragen