Patiënten afzetten op basis van een nieuwe wetWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Patient Protection Act is voorstander van oplichting bij individuele gezondheidsdiensten (IGeL)

De nieuwe wet op de patiëntenbescherming zou in 2013 in werking moeten treden, maar de kritiek op het vorige ontwerp komt nog steeds van vele kanten. De Federale Consumentenbond (vzbv) heeft inmiddels opgeroepen tot verbetering van de zogenaamde individuele gezondheidsdiensten (IGeL). Het huidige ontwerp van de wet inzake patiëntenbescherming verzwakt de rechten van patiënten in individuele gezondheidsdiensten en stelt artsen in staat om gezondheidsdiensten te verkopen, waarvan sommige uiterst controversieel zijn, gemakkelijker dan voorheen, om consumentenadvocaten te bekritiseren.

"Veel artsen profiteren van het vertrouwen van de patiënten wanneer ze van helper naar verkoper veranderen", zegt Gerd Billen, bestuurslid van de Federal Association of Consumer Centres. De consumentenbeschermingswet is van mening dat dit door de nieuwe patiëntenbeschermingswet moet worden voorkomen. De zogenaamde "zelfbetaalde diensten moeten de gezondheid dienen en niet de zelfbedieningsmentaliteit van sommige artsen stimuleren", benadrukte Billen. Daartoe heeft de federale regering aanzienlijke verbeteringen aangebracht in het vorige ontwerp van de wet inzake patiëntenbescherming en zouden de IGeL-diensten "aan strengere regels moeten worden onderworpen".

Wet ter versterking van de positie van patiënten De invoering van een nieuwe wet op de patiëntenbescherming staat al jaren ter discussie. De rol van patiënten in de gezondheidszorg is veranderd omdat ze "niet alleen patiënten vertrouwen, maar ook zelfbewuste bijdragers en kritische consumenten", legt het Federale Ministerie van Volksgezondheid op zijn website uit over de vereisten van een nieuwe wet op de patiëntenbescherming. Met de wet "wil de federale overheid nu de positie van patiënten bij dienstverleners en zorgverzekeraars verder versterken", vervolgt het ministerie. Een van de aandachtspunten van de wet is de regulering van de bewijslast in het geval van mogelijke behandelingsfouten. Op deze manier moeten de mogelijkheden van de patiënt worden uitgebreid als er een behandelingsfout wordt vermoed. Een algemene omkering van de bewijslast, waarbij de behandelende artsen moeten bewijzen dat ze geen fout hebben gemaakt, werd zowel door de artsen als door de federale overheid afgewezen.

Miljarden in zaken met individuele gezondheidsdiensten De belangen van artsen worden ook beschermd in het huidige ontwerp van de wet inzake patiëntenbescherming met de verordeningen over individuele gezondheidsdiensten, terwijl naar de mening van consumentenadvocaten patiënten duidelijk worden verwaarloosd. De IGeL is een zeer lonende onderneming voor de medische professie. Bij individuele gezondheidsdiensten implementeren ze 'jaarlijks minimaal 1,5 miljard euro in Duitsland', meldt de vzbv. Patiënten worden vaak niet op de voorgeschreven manier geïnformeerd, beïnvloed door massale advertenties, en 'krijgen in sommige gevallen zelfs geen contract of factuur', aldus de Federale Vereniging van Consumentenadviescentra, verwijzend naar een landelijke online enquête van april tot juni 2012, waarbij meer dan 1.700 consumenten betrokken waren.

Verkoopmentaliteit van artsen Uit het onderzoek bleek dat artsen met name vaak individuele gezondheidsdiensten aan patiënten verkopen, zoals "vroege glaucoomdetectie, echografie, de PSA-test en tandheelkundige behandelingen", meldt de Federal Consumer Association. Aanbiedingen zoals intraoculaire drukmetingen, schokgolftherapieën of autologe bloedtherapie worden steeds vaker toegepast. Een groot deel van de IGeL (82 procent) is niet op initiatief van de patiënt tot stand gekomen ', alhoewel de artsen een toezegging hebben gedaan', schrijft de vzbv. In ongeveer de helft van de gevallen was het praktijkpersoneel direct betrokken bij de verkoop, vervolgden de consumentenadvocaten.

Studies bewijzen tekortkomingen in de IGeL "De resultaten op het gebied van patiënteninformatie waren bijzonder dramatisch: slechts een op de vier (23 procent) herinnerde zich dat ze op de hoogte waren van de risico's", aldus de Federale Vereniging van Consumentencentra. Bovendien werd slechts elke tweede patiënt geïnformeerd over het individuele voordeel. Ongeveer een kwart van de patiënten ontving geen informatie over de kosten van de behandeling en 20 procent ontving een niet-ontvankelijke factuur voor hun behandeling. Een onderzoek van het Wetenschappelijk Instituut AOK (WIdo) leverde een vergelijkbaar negatief resultaat op, waarbij de gegevens van 3.000 verzekerden werden geëvalueerd. Volgens dit ontving ongeveer 14 procent van de deelnemers geen factuur voor de individuele gezondheidsdiensten, meer dan de helft deed dit zonder de vereiste schriftelijke toestemming. Ook de veel aangeboden IGeL deed het vrij slecht in een onderzoek van de medische dienst van de centrale vereniging van ziekenfondsen, wat betekent dat de verzekerde 'hier bijzonder voorzichtig moet zijn', lichtte MDS-directeur Peter Pick begin dit jaar toe.

Wet op de patiëntenbescherming kan de situatie van de patiënt verslechteren De nieuwe wet op de patiëntenbescherming biedt hier nauwelijks verbetering, aldus de consumentenadvocaten. Volgens vzbv-expert Ilona Köster-Schneider kan de vage formulering in de geplande wettekst zelfs tot een verslechtering van de situatie leiden. Zelfs vandaag de dag kunnen artsen IGeL alleen onder bepaalde voorwaarden uitvoeren. De federale mantelovereenkomsten voor artsen en de vrijwillige verbintenis in de professionele praktijkcode van 2011 regelen aan welke vereisten moet worden voldaan voor zelfbetaalde diensten. Een schriftelijke behandelovereenkomst en schriftelijke informatie over de verwachte vergoeding volgens het Medical Fee Schedule (GOÄ) zijn vereist. Patiënten moeten ook worden geïnformeerd dat de zorgverzekeraars deze dienst niet verlenen. Aan de eisen wordt uiteraard niet altijd voldaan.

Definitie van informatie over de voordelen van de IGeL in de wet is noodzakelijk Volgens consumentenbescherming zou het daarom dringend noodzakelijk zijn om deze basisvereisten wettelijk vast te leggen in de nieuwe wet op de patiëntenbescherming. Maar in plaats van de schriftelijke vorm, dat wil zeggen het contract tussen patiënt en arts, wordt in de wet alleen de term "tekstvorm" gebruikt, die ook een eenvoudige reclameflyer zou kunnen zijn, bekritiseerde de vzbv-expert Köster-Schneider. Bovendien specificeert het huidige ontwerp niet de verplichting van artsen om voldoende informatie te verstrekken over de voordelen van IGeL. Volgens de kritiek van consumentenadvocaten is er ook geen informatie over mogelijke alternatieven, die mogelijk zelfs door de zorgverzekeraars worden overgenomen.

Federale regering verzocht om verbeteringen aan te brengen in de wet op de patiëntenbescherming Al met al "bereikt het huidige ontwerp van de wet inzake patiëntenrechten niet het niveau van bescherming van de bestaande juridische situatie in het beroepsrecht van artsen en de vrijwillige verbintenis van de 109e dag van de artsen vanaf 2006", aldus de consumentenvereniging van de Federale Vereniging. De voorstanders van de consumenten eisten daarom verbeteringen van de federale overheid, zoals de "schriftelijke informatie over de voordelen en risico's van de dienst, waar mogelijk, van de officiële batenanalyse", een "volledige en begrijpelijke beschrijving van de omvang van de diensten", een "volledige kostenstaat vóór de dienst", de "vermelding mogelijke vervolgkosten, bijvoorbeeld bij bijwerkingen van cosmetische chirurgie ”en“ vermelding van alternatieve behandelingen door de wettelijke zorgverzekeraars (GKV) en de omstandigheden waaronder vergoeding door de GKV wordt verleend ”. Volgens de Federale Vereniging van het Consumentenadviescentrum“ moet iedereen een bedenktijd van 24 uur hebben ”. Soorten voordelen waar het initiatief van de arts vandaan komt ”.

Medisch betekenisvolle IGeL opnemen in de dienstencatalogus van zorgverzekeraars Bovendien moet naar de mening van de Federatie van Duitse Consumentenorganisaties de "schriftelijke vormvereiste voor de verwerking" van IGeL worden vastgelegd in de patiëntenbeschermingswet en de duidelijke "scheiding van bedrijf en zorg" in medische praktijken. Volgens de consumentenadvocaten moet een "strengere handhavingsverplichting voor autoriteiten en kamers" worden verankerd in de patiëntenbeschermingswet. Bovendien moet medisch verstandige IGeL onmiddellijk worden overgezet naar de dienstencatalogus van de zorgverzekeraars, wat een versnelling van de methodebeoordelingsprocedures door het Federaal Gemengd Comité (G-BA) vereist, in overeenstemming met het standpunt van de Federal Consumer Association. Het valt echter te betwijfelen of de eisen van consumentenbeschermers nog steeds zullen worden opgenomen in de nieuwe wet inzake patiëntenbescherming, aangezien het federale ministerie van Volksgezondheid al veel kritiek heeft afgewezen. (fp)

Lees verder:
Professionele tandenreiniging zonder voordeel?
Welke IGeL-services zijn echt logisch
IGeL-diensten bij de dokter zijn vaak niet nodig
Ziektekostenverzekeraars willen aanvullende diensten beperken
Artsen als verkopers van aanvullende diensten
Afspraken arts: zorgverzekeringspatiënten worden benadeeld
Nauwelijks bruikbare aanvullende diensten bij de dokter

Afbeelding: Andrea Damm / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Webinar Workflows


Vorige Artikel

Studie: met of zonder kind: stress is stress

Volgende Artikel

Naturopathische praktijk Lutter