Minder alcoholgebruik onder jongerenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Meisjes worden beduidend minder vaak gedronken dan vier jaar geleden, jongens blijven veel drinken

Het alcoholgebruik onder adolescenten en jongvolwassenen blijft hoog. Een recent onderzoek van het Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie (BZgA) komt echter tot de conclusie dat er een licht dalende tendens kan worden waargenomen bij de intoxicatie van jongeren.

Drie jaar na de start van de grootste campagne ter voorkoming van alcohol tot nu toe, hebben het federale ministerie van Volksgezondheid, het federale centrum voor gezondheidseducatie en de vereniging van particuliere ziektekostenverzekeringen een zeer positief evenwicht bereikt. De directeur van het BZgA, Prof. Dr. Elisabeth Pott legde uit dat "de eerste successen die we kunnen behalen na slechts drie jaar campagne voeren, spreken voor onze benadering van preventie". Uit de huidige studieresultaten van het BZgA blijkt dat het aandeel jongeren tussen de 12 en 17 jaar dat minimaal eens per maand zogenaamde intoxicatie beoefent, de afgelopen vier jaar is gedaald van 20,4 procent naar 15,2 procent. Een mooie ontwikkeling, maar 'we staan ​​nog maar aan het begin', want 'met 15 procent is de bedwelming van jongeren nog steeds angstaanjagend hoog', besluit de directeur van BZgA.

700.000 adolescenten met riskant alcoholgebruik Omgerekend een aandeel van ongeveer 15 procent betekent dat "meer dan 700.000 adolescenten in deze leeftijdsgroep alcohol blijven drinken", waarschuwt het BZgA, het federale ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Particuliere Ziektekostenverzekeringen in een actueel persbericht. Preventieaanbiedingen zijn daarom "in de toekomst onontbeerlijk om op lange termijn gedragsveranderingen bij het alcoholgebruik van jongeren te bewerkstelligen", benadrukt de directeur van BZgA. De federale minister van Volksgezondheid Daniel Bahr (FDP) vatte het probleem samen: "In dit land groeien kinderen en adolescenten op in een samenleving waarin alcoholgebruik wijdverbreid is." Alcohol is de meest gebruikte verslavende stof in Duitsland. Aangezien de adolescenten zich "sterk oriënteren op wat volwassenen doen, is het van cruciaal belang om jongeren in een vroeg stadium te onderwijzen over de verslaving en gezondheidsrisico's van alcohol", benadrukt Bahr.

Jongens tweemaal zo vaak als meisjes risicovol drinkgedrag In dit opzicht is het verheugend dat het BZgA tijdens de adolescentie een significante daling van de intoxicatie registreerde en ook een steeds kritischer houding van adolescenten tegenover alcohol aantrof. Volgens de huidige mededeling zijn steeds minder adolescenten en jongvolwassenen in Duitsland van mening dat matig alcoholgebruik positieve effecten heeft op de gezondheid en zijn ze zich ervan bewust dat alcoholvergiftiging een groot gezondheidsrisico kan vormen. De experts constateren echter aanzienlijke geslachtsverschillen. Terwijl het risicovolle drinkgedrag van meisjes sterk afneemt, zijn jonge mannen nog steeds vaak vatbaar voor bedwelming. 42 procent van de 12- tot 17-jarige jongens zei wekelijks alcohol te drinken, terwijl het aandeel meisjes slechts 19 procent was. Ongeveer 20 procent van de 12- tot 17-jarige jongens drinkt minstens één keer per maand bedwelmende middelen; voor 18- tot 25-jarigen geldt dit voor ongeveer de helft van de jongens. Risicovol drinkgedrag is "twee keer zo wijdverbreid onder jongens als onder meisjes en jonge vrouwen van dezelfde leeftijd", meldt het BZgA in het huidige persbericht.

27 miljard euro economische schade door alcoholoverschotten Over het geheel genomen is het reguliere alcoholgebruik onder adolescenten licht gedaald, maar dit mag niet verhullen dat Duitsland een "land met een hoog verbruik" blijft, aldus de BZgA, het federale ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Particuliere Ziektekostenverzekeringen. Tegenwoordig drinkt iets minder dan 31 procent van de kinderen en jongeren tussen de 12 en 17 jaar nog wekelijks alcohol, terwijl dat in 2004 nog steeds 46,4 procent was. Voor de 18- tot 25-jarigen is de daling echter veel minder duidelijk (88 procent in 2004, 84 procent in 2011), aldus het BZgA. Het is bemoedigend dat het voorheen toenemende aantal alcoholvergiftigingen in 2010 voor het eerst stagneerde. Desalniettemin bedraagt ​​de economische schade vandaag nog steeds naar schatting ongeveer 27 miljard euro, waarvan tien miljard euro alleen toe te rekenen aan behandelingskosten in ziekenhuizen, aldus de directeur van het BZgA, prof. Elisabeth Pott.

Genderspecifieke preventiecampagne tegen alcohol Gezien de duidelijke genderspecifieke verschillen in alcoholgebruik, moet de preventiecampagne nu meer specifiek worden afgestemd op de verschillende behoeften van jongens en meisjes. In de toekomst zullen jongens en meisjes worden aangesproken met genderspecifieke afbeeldingen, teksten, posters en bioscoopspots. Daarnaast zijn er plannen om de informatie over de risico's van alcohol ter plaatse uit te breiden in pubs, parken, clubs of op festivals. De preventiecampagne is tot dusver grotendeels gefinancierd door de Vereniging van Particuliere Ziektekostenverzekeringen, die vier jaar lang ongeveer 50 miljoen euro heeft verstrekt. (fp)

Lees verder:
Bevat alcohol in cola
Alcohol is erger dan heroïne of cannabis
Rijke studenten drinken meer alcohol


Video: Welke buurt koopt drank voor een minderjarige? - BUURT vs. BUURT


Vorige Artikel

Dioxine-eieren ook in Beieren

Volgende Artikel

BKK Hoesch rekent 45 euro extra