Gedeeltelijke overeenkomst tussen verloskundigen en zorgverzekeraarsWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Geschil over verloskundige vergoeding niet beëindigd

In het geschil tussen verloskundigen en wettelijke zorgverzekeraars (GKV) hebben de betrokken verloskundigenverenigingen en de overkoepelende vereniging GKV maandag in een onderhandelingsronde een gedeeltelijk akkoord bereikt. De zorgverzekeraars betalen de aanstaande premieverhogingen volledig aan de freelance verloskundigen. De toekomstige beloning van verloskundigen is echter nog steeds controversieel.

Hoewel een belangrijk conflictpunt tussen de zorgverzekeraars en de verloskundigen werd opgehelderd met de aanname van de premieverhoging, bestaat er nog steeds onenigheid over het juiste bedrag van de verloskundige vergoedingen. Hier moet de arbitragecommissie nu een compromis uitwerken als onderdeel van het arbitrageproces. Tot dusver werden de vergoedingen voor de premieverhoging van de beroepsaansprakelijkheid "alleen het herstel van de status-quo vóór de premieverhoging" bereikt, benadrukten de verloskundige verenigingen de noodzaak van verdere onderhandelingen. Omdat er met de huidige gedeeltelijke overeenkomst niets is veranderd aan de "volledig onbevredigende beloningssituatie voor verloskundigen", aldus de verklaring in het gezamenlijke persbericht van de Duitse vroedvrouwenvereniging, de confederatie van freelanceverloskundigen in Duitsland en het netwerk van geboortecentra.

Dure beroepsaansprakelijkheid van verloskundigen al maanden De verloskundigen en zorgverzekeraars maken ruzie over de toekomstige beloningssituatie. Door de forse verhoging van het premiepercentage voor beroepsaansprakelijkheid zagen de verloskundigenverenigingen het beroep van verloskundige als geheel in gevaar. In 2010 waren de premies voor de verloskundige beroepsaansprakelijkheidsverzekering al gestegen van € 2.370 naar € 3.689. Sinds 1 juli 2012 is een verdere verhoging van de premie van kracht en moeten de verloskundigen nu een indrukwekkende 4.200 euro betalen voor beroepsaansprakelijkheid. Een last die volgens de Duitse verloskundigenvereniging velen ertoe brengt het kerngebied verloskunde, verloskunde, te stoppen. Overeenkomstige vergoedingen voor de hernieuwde premieverhoging waren een van de belangrijkste eisen van de verloskundigenverenigingen in de huidige onderhandelingen.

Compensatiebetalingen premieverhoging beroepsaansprakelijkheid Wat betreft de compensatiebetalingen voor de forse premieverhoging hebben de verloskundigenverenigingen en de koepelorganisatie van de wettelijke zorgverzekeraars maandag in de onderhandelingsronde in ieder geval een deelovereenkomst kunnen bereiken. Zo hebben "de GKV-hoofdvereniging en de drie relevante verloskundigenverenigingen overeenstemming bereikt over een gedeeltelijke verhoging van de verloskundige bezoldigingsposities van freelanceverloskundigen met ingang van 1 juli 2012" ten belope van de "nieuwe premieverhoging voor beroepsaansprakelijkheid die op dezelfde datum in werking is getreden", aldus een woordvoerster van de Verloskundigenverenigingen. Dit betekent dat de premieverhoging volledig wordt gedragen door de zorgverzekeraars.

Ziektekostenverzekeraars betalen 1,7 miljoen euro meer aan verloskundigen De vooraanstaande vereniging van wettelijke ziektekostenverzekeraars bevestigde dinsdag in Berlijn ook dat vertegenwoordigers van beide partijen in eerste instantie hadden ingestemd met vergoedingen. Volgens de huidige boodschap van de GKV-hoofdvereniging betekent de overeenkomst specifiek "bijvoorbeeld dat een verloskundige € 25,60 extra krijgt voor elke geboorte die ze in het geboortehuis verzorgt of € 78 meer voor een thuisbevalling". Betalingen voor "de verloskundigen werkzaam in de verloskunde voor circa 1,7 miljoen euro per jaar", vervolgt de hoofdvereniging van GKV. Er moet ook rekening worden gehouden met freelance verloskundigen die niet in de verloskunde werken, aangezien de premies voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook licht zijn gestegen.

Verloskundigen verwerpen aanbod van zorgverzekeraars over vergoedingen De conflictpartijen konden geen overeenstemming bereiken over de onderhandeling over verloskundige vergoedingen. Volgens overkoepelende vereniging GKV heeft zij onlangs 'een tariefsverhoging van ruim tien procent aangeboden', maar de verloskundigenverenigingen wilden niet meedoen. De vergoeding voor verloskundige uitkeringen is momenteel 'zo laag dat noch 5 procent, noch 10 procent een reële inkomensverbetering vertegenwoordigt', aldus de verloskundige verenigingen. Hun vraag blijft een verhoging van de beloning met 30 procent zijn, 'vooral gezien de bevestiging van de slechte inkomenssituatie van verloskundigen door het IGES-rapport', aldus de verenigingen. Bovendien vertelde het Freelance Advisory Board-lid van de Duitse verloskundigenvereniging, Katharina Jeschke, het persbureau "dapd" dat de extra middelen in het GKV-voorstel ongelijk waren verdeeld en dat veel verloskundigen daardoor zouden zijn benadeeld.

De arbitragecommissie moet beslissen over de passende vergoeding voor verloskundigen
De verloskundigenverenigingen willen vervolgens de arbitragecommissie erbij betrekken en hopen dat daar een beter resultaat kan worden behaald dan de geboden tien procent. De advocaten bereiden momenteel de documenten voor die aan de arbitragecommissie moeten worden voorgelegd, legt Katharina Jeschke uit. Na indiening is er een termijn van drie maanden waarna de arbitragecommissie niet verstrijkt. Na afloop is in het najaar een resultaat te verwachten. De Sociale Code maakt het mogelijk om de arbitragecommissie bijeen te roepen als de onderhandelingspartners het niet eens kunnen worden. Ondanks het aanhoudende conflict verwelkomden politici de huidige gedeeltelijke overeenkomst. De Saarlandse minister van Volksgezondheid en de huidige voorzitter van de Conferentie van Ministers van Volksgezondheid, Andreas Storm (CDU), vertelde het persbureau "dapd" dat "verloskundigen en bevallingsassistenten een belangrijke bijdrage leveren aan de zorg voor zwangere vrouwen, vrouwen die bevallen en degenen die onlangs zijn bevallen" en met de vergoeding voor het verhogen van de bijdrage aan beroepsaansprakelijkheid een belangrijke stap is gezet om verloskundigen te ondersteunen. (fp)

Lees verder:
Geschil tussen verloskundigen en zorgverzekeraars
Verloskundigen in de toekomst zonder verloskunde?
Het bestaan ​​van verloskundigen wordt bedreigd
Geboorte als dure hobby voor verloskundigen
Het beroep van verloskundige wordt bedreigd
Verloskundigen gingen vier dagen in staking
Cesarean geboortecijfer bereikt recordhoogte
Verloskundigen gingen vier dagen in staking

Auteur en broninformatie


Video: Imke Wieffer Verloskundige. Kijkje Achter de Schermen. Medisch Spectrum Twente


Vorige Artikel

World Breastfeeding Week: "Borstvoeding - praat erover!"

Volgende Artikel

Wettelijke zorgverzekeraars in nood