Kip besmet met antibioticaWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Vleeskuikens krijgen tonnen antibiotica

Er worden nog steeds tonnen antibiotica gebruikt in de pluimvee-industrie in Duitsland, niet om de dieren tegen ziekten te beschermen, maar om een ​​snellere en dus zuinigere opfok te bereiken. Dit is duidelijk in strijd met de toepasselijke wetgeving, die het gebruik van antibiotica om de groei van dieren te bevorderen duidelijk verbiedt, maar een groot deel van de industriële pluimveehouders lijkt hier geen last van te hebben.

Het radiostation "NDR Info" deed verslag van de tot nu toe landelijk unieke studie van het Noordrijn-Westfaalse Staatsbureau voor natuur, milieu en consumentenbescherming, dat expliciet het gebruik van antibiotica in de pluimveesector behandelt en angstaanjagende cijfers heeft onthuld. Uittreksels uit de "NDR" -studie tonen aan dat er in Duitsland aanzienlijk meer antibiotica worden gebruikt in kippenmestsystemen dan eerder werd gedacht. De pluimveehouders gebruiken de antibiotica blijkbaar ook om de groei te verbieden, meldde het radiostation.

Zorgeloos gebruik van antibiotica bevordert resistentie Volgens de cijfers van het Noordrijn-Westfaalse Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming werden in 83 procent van de onderzochte mestpassen antimicrobiële middelen gebruikt. In sommige gevallen kregen de kippen tijdens de opfok regelmatig een antibioticacocktail. In de onderzochte 962 kippenmesterijen van 182 bedrijven in de eerste helft van 2011 werden in de periode van uitkomen tot slachten tot acht verschillende antibiotica gebruikt, benadrukt "NDR Info". Ongeveer de helft van de toegediende antibiotica werd slechts gedurende een periode van twee dagen aan het voer toegevoegd, wat in dit land uitdrukkelijk verboden is vanwege de ontwikkeling van mogelijke resistentie. Want als niet alle ziekteverwekkers die met de antibiotica in aanraking komen, worden gedood, kunnen ze immuun worden voor de medicijnen. Het resultaat is antibioticaresistente ziektekiemen die ook gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Daarom moeten antibiotica - als ze nodig zijn om redenen van ziekte - worden toegediend volgens de vereisten van de wetgever gedurende ten minste vijf tot zes dagen. Eigenlijk mogen de geneesmiddelen alleen door dierenartsen worden voorgeschreven bij ziekte; sinds 2006 is in heel Europa groeibevorderend gebruik verboden.

Verboden groeibevordering met antibiotica Antibiotica die korter dan de voorgeschreven tijd worden gebruikt, worden waarschijnlijk niet gebruikt om ziekten te bestrijden, maar om groei te bevorderen en daarmee de kweekperiode te verkorten, zo meldt het radiostation. Het huidige onderzoek door het Staatsbureau voor Natuur, Milieu en Consumentenbescherming suggereert dat tal van bedrijven het verbod op het bevorderen van groei met antibiotica schenden, meldt "NDR Info". Het gebruik van antibiotica beperkt zich niet alleen tot de grote kippenmesterijen, maar ook kleinere bedrijven met minder dan 20.000 dieren maken blijkbaar regelmatig gebruik van de medicijnen. De antibioticaresiduen in het pluimvee waren echter significant lager op de kleine boerderijen, wat ook tot uiting komt in een langere kweekperiode. Terwijl de kippen in de mestronden die zwaar werden blootgesteld aan antibiotica gemiddeld 35 dagen leefden tot het slachten, leefden de vleeskuikens met minder antibioticaresiduen gemiddeld 45 dagen. Een officiële bevestiging van het rapport van de "NDR Info" door het Ministerie van Consumentenbescherming van Noordrijn-Westfalen is nog niet ontvangen. De evaluatie van het onderzoek is nog aan de gang, aldus het ministerie.

Significante klachten over het gebruik van antibiotica in de pluimvee-industrie Volgens "NDR Info" blijkt uit gegevens van het State Office for Nature, Environment and Consumer Protection dat slechts 17 procent van de beoordeelde mestpassen niet besmet was met antibiotica. Deze minderheid van bedrijven laat echter zien dat antibioticavrije vetmesting onder economische omstandigheden ook mogelijk is, aldus de radiozender op de huidige cijfers. In oktober 2010 had "NDR Info" al gewezen op de aanzienlijke tekortkomingen bij het gebruik van antibiotica in de pluimvee-industrie (kip vol antibiotica). In het toenmalige rapport bevestigde het Ministerie van Landbouw van Nedersaksen ook dat de vleesvarkens jaarlijks meer antibiotica gebruiken in de conventionele kippenhouderij. Heidemarie Helmsmüller, hoofd van de afdeling Consumentenbescherming en Diergezondheid van het Ministerie van Landbouw van Nedersaksen, vertelde destijds aan het radiostation dat de dieren zonder het gebruik van antibiotica vaak niet zouden overleven tot het einde van hun mestperiode, en daarom het gebruik van het medicijn in de praktijk en tijdens het lopen Er zou zijn.

Tot op heden zijn er echter geen duidelijke cijfers over de totale hoeveelheid verkochte antibiotica in Duitsland, omdat de pluimvee-industrie - tot nu toe waarschijnlijk om een ​​goede reden - zich massaal heeft verzet tegen de invoering van de verkoop van medicijnen volgens postcode-regio's. Dit zou een relatief duidelijke toewijzing van antibioticumtoediening aan de individuele bedrijven mogelijk maken en daarmee een controle op de naleving van wettelijke bepalingen. De federale verordening die vanaf 2012 geldt, die een apart dossier (DIMDI) voorschrijft voor medicijnleveringen per postcodegebied, maakt echter een uitzondering voor de pluimveesector. Het federale ministerie van Landbouw had bezorgdheid geuit over gegevensbescherming.

Lopend onderzoek leverde voor het eerst betrouwbare cijfers op
De Noord-Rijnland-Westfaalse minister van Consumentenbescherming Johannes Remmel (Bündnis 90 / Die Grünen) gaf opdracht tot het huidige onderzoek om eindelijk geldige cijfers te verkrijgen over het gebruik van antibiotica in de kippenmestfabrieken. Omdat er al lang het vermoeden bestaat dat tal van pluimveehouders de wettelijke eisen overtreden en antibiotica blijven gebruiken om de groei te bevorderen. De uitzonderingen op de federale regelgeving die aan de pluimvee-industrie is verleend, sluiten echter controle op basis van het DIMDI-bestand uit. De huidige studie, aangehaald door "NDR Info", laat nu angstaanjagende cijfers zien en roept volgens de auteurs ook de vraag op of dieren die besmet zijn met antibiotica in de toekomst van de slacht moeten worden uitgesloten. Een dergelijke procedure zou op zijn minst tot gevolg hebben dat de bedrijven zouden moeten wachten tot de antibiotica in het organisme van het dier volledig waren afgebroken en dat het tijdsvoordeel dat uit de toediening van de geneesmiddelen voortvloeide, zou ophouden te bestaan. Het valt nog te bezien welke gevolgen de politiek zal trekken uit de resultaten van de huidige studie en of pluimveehouders ook zullen heroverwegen. Volgens de bezorgdheid van dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen en consumentenbeschermingsorganisaties zullen de kippen in de nabije toekomst vermoedelijk nog ongeveer tweederde van hun leven van antibiotica worden voorzien. (fp)

Lees verder:
Gezondheid: kip vol antibiotica
Alternatieven voor antibiotica uit de natuurgeneeskunde
Individuele dosering van antibiotica vereist
Er zijn geen milde antibiotica

Afbeelding: Nico Lubaczowski / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Hoe kun je besmet raken met het coronavirus


Vorige Artikel

Mondhygiëne tijdens de zwangerschap

Volgende Artikel

Tien procent van de eerstejaars heeft overgewicht