Hoeveel radioactieve straling is schadelijk?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Radioactieve deeltjes bereiken Europa: hoeveel straling is schadelijk?

Nadat radioactieve deeltjes uit Japan volgens de Oostenrijkse federale milieudienst ook Europa hebben bereikt, vragen steeds meer mensen in Duitsland zich af van welke blootstelling aan straling negatieve gezondheidseffecten kunnen worden verwacht.

Door de meltdown in ten minste één Japanse kerncentrale komen radioactieve deeltjes vrij die met de wind Europa bereiken. Het Duitse Centrale Instituut voor Meteorologie en Geodynamica (ZAMG) meldt dat in IJsland al minimaal verhoogde radioactiviteit is geregistreerd. De in Reykjavik gemeten waarden lagen echter slechts minimaal boven de detectielimiet en de limiet in Duitsland van maximaal één millisievert (mSv) werd aanzienlijk onderschreden, legde de ZAMG uit.

Achtergrondstraling leidt tot natuurlijke blootstelling aan straling Over het algemeen wordt iedereen blootgesteld aan een bepaalde mate van straling van natuurlijke radioactieve stoffen in lucht, water en bodem, benadrukten de ZAMG-experts. Elke Duitser wordt jaarlijks blootgesteld aan ongeveer 2 millisieverts vanwege de natuurlijke achtergrondstraling. Bovendien veroorzaken medische onderzoeken, zoals röntgenstralen, volgens het federale bureau voor stralingsbescherming een gemiddelde stralingsblootstelling van ongeveer 2 millisievert per inwoner in Duitsland. Andere factoren, zoals een woonplaats in de buurt van een kerncentrale, kunnen verdere blootstelling aan straling veroorzaken. In het verleden bedroeg de straling die nabij de Duitse kerncentrales werd veroorzaakt, gemiddeld minder dan 0,01 mSv en is daarom volgens het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming onschadelijk voor de gezondheid. Voor personen die om professionele redenen met radioactiviteit te maken hebben, zoals medewerkers van een kerncentrale, geldt volgens de Stralingsbeschermingsverordening een grenswaarde van 20 mSv per jaar, in gerechtvaardigde uitzonderlijke gevallen 50 mSv.

Meeteenheid voor blootstelling aan radioactieve straling De meeteenheid Sievert wordt internationaal gebruikt om de blootstelling aan straling te meten, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met de energieabsorptie door het lichaam maar ook met de energielevering aan de lichaamscellen. Omdat de verschillende vormen van radioactieve straling - alfa-, bèta- of gammastraling - heel anders werken, wat tot uiting komt in de bijbehorende Sievert-informatie. Sievert vertegenwoordigt op levendige wijze het biologische effect van radioactieve straling op mensen, dieren of planten, waarbij een Sievert al een zeer hoge stralingsdosis is, wat tot aanzienlijke schade aan de gezondheid kan leiden. Volgens het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming zijn veranderingen in het bloedbeeld, misselijkheid en braken, haaruitval, koorts en schade aan het genetische materiaal mogelijke gevolgen in het bereik van één tot zes Sievert. Een stralingsblootstelling van zeven Sievert is al dodelijk als er geen medische tegenmaatregelen worden genomen. Blootstelling aan straling van meer dan 20 sieverts leidt onvermijdelijk tot de dood van de getroffenen binnen twee dagen. De huidige gemeten waarden (minder dan een duizendste van de toegestane limiet van één millisievert) zijn echter verre van de bewezen schadelijke doses. Echter, volgens de experts kan er helaas geen absolute veiligheid zijn in stralingsbescherming. Omdat net zoals een sigaret in het ergste geval longkanker kan veroorzaken, zijn negatieve gezondheidseffecten denkbaar, zelfs bij minimale blootstelling aan straling.

Gezondheidsrisico's van minimale blootstelling aan straling kunnen niet worden uitgesloten Dit werd herhaaldelijk benadrukt door tegenstanders van kernenergie in Duitsland, waar zij hun verklaringen konden baseren op verschillende wetenschappelijke studies, volgens welke bijvoorbeeld het aantal leukemieziekten bij kinderen aanzienlijk toenam in de buurt van kerncentrales. Zo presenteerden de onderzoekers van het Duitse kankerregister een onderzoek dat concludeerde dat kinderen tot vier jaar een groter risico lopen op leukemie naarmate ze dichter bij een kerncentrale staan. Met in totaal 37 kinderen die tussen 1980 en 2003 binnen vijf kilometer van de Duitse kerncentrales leukemie ontwikkelden, lag het aantal ziekten ver boven het statistische gemiddelde van 17 gevallen, aldus de experts van de Duitse kankerregistratie. Recentelijk vond het epidemiologische kankerregister van Nedersaksen (EKN) ook een onevenredig groot aantal leukemie bij mannen en schildklierkanker bij vrouwen in de buurt van de vervallen Asse-opslagplaats voor kernafval. Het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming heeft echter altijd een verband ontkend met een mogelijke stralingsblootstelling voor zowel de kerncentrales als de opslagplaats voor kernafval in Asse.

Arbeiders in de Japanse kerncentrales blootgesteld aan enorme risico's Volgens de experts vormt de huidige stralingsblootstelling aan de meltdown in de Japanse kerncentrale geen bijzondere bedreiging voor de bevolking in Europa. De tot nu toe gemeten waarden zijn aanzienlijk lager dan de belastingen waaraan bewoners van een kerncentrale dagelijks worden blootgesteld, aldus het Federaal Bureau voor Stralingsbescherming. Daarnaast zijn de gezondheidseffecten van radioactieve straling afhankelijk van de duur, type en intensiteit van de straling. Tot dusver is er, vanwege de afstand tot de Japanse kerncentrale in Fukushima en de verdunningseffecten in dit land, geen gezondheidsrisico door de vrijgekomen radioactieve straling. De Japanse bevolking wordt echter blootgesteld aan aanzienlijk hogere stralingsdoses en vooral werknemers in de kerncentrale van Fukushima moeten gezondheidsproblemen verwachten. Volgens officiële informatie werden verschillende werknemers tijdens hun reparatiewerkzaamheden aan de kerncentrale van Fukushima blootgesteld aan ten minste 170 millisievert-straling.

Om de reddingswerkzaamheden in de getroffen Japanse kerncentrales een wettelijke basis te geven, had de Japanse regering de grens voor de maximaal toegestane blootstelling aan straling van werknemers in kerncentrales verhoogd van 100 mSv tot 250 mSv per jaar na de huidige nucleaire ramp. De werkmaatschappij van de kerncentrale van Fukushima, Tepco, had op haar beurt bepaald dat een werknemer niet meer dan 150 millisievert aan radioactieve straling per noodoperatie mag ontvangen, hoewel deze waarde ook boven de voorheen geldige limiet van 100 millisievert voor werknemers in een kerncentrale lag. Gezien de omvang van de huidige nucleaire ramp lijken de gezondheidsrisico's voor lokale helpers op de tweede plaats te komen voor zowel de overheid als de werkmaatschappij. (fp)

Lees over radioactieve straling en gezondheid:
Zeven jodiumwinkels garanderen spoedeisende zorg
Hoe gevaarlijk is radioactieve straling?
Jodiumtabletten ongepast in Duitsland
Gezondheid: late effecten van radioactieve straling
Wat betekent meltdown of super meltdown?
Radioactieve straling: gevolgen voor de gezondheid

Afbeelding: Gerd Altmann, Pixelio

Auteur en broninformatie


Video: 3. Hoe maak je onzichtbare straling zichtbaar?


Vorige Artikel

Woede kan bij het kind flauwvallen veroorzaken

Volgende Artikel

Spuiten helpen niet met de tenniselleboog