Gezondheid: late effecten van radioactieve stralingWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gezondheid: angst voor late effecten van radioactieve straling

Voor het eerst geeft de Japanse regering toe dat de beschadigde kerncentrale in Fukushima een aanzienlijk gezondheidsrisico vormt. De atoomramp, het grootste ongeval dat van een kernreactor verwacht mag worden, is lange tijd een bittere realiteit geweest. De internationale INES-waarde, de waarde die de schade meet die door een reactorongeval is veroorzaakt, is inmiddels verhoogd van vier naar zes. Het land staat nu aan de vooravond van een zogenaamde superau, waar de verdere gevolgen niet meer te overzien zijn. Wat kan dat betekenen voor de gezondheid van mensen in Japan?

Reactoren raken steeds meer uit de hand Volgens de huidige berichten loopt de situatie bij de kerncentrale van Fukushima uit de hand. Na vier explosies en verschillende branden zijn vier van de zes reactoren in Fukushima zwaar beschadigd. Volgens de Japanse nucleaire regelgevende instantie is de binnenste beschermende schil van een reactor waarschijnlijk voor het eerst beschadigd. Blijkbaar zitten er twee gaten met een afmeting van acht vierkante meter in de schil van de reactor. Volgens regeringsrapporten zouden de koelsystemen in twee andere reactoren defect zijn. Het land wordt geconfronteerd met een ongekende nucleaire catastrofe.

Reactoren moeten van buiten worden gekoeld Bijna hulpeloos nu de pogingen die momenteel worden ondernomen om de beschadigde reactoren van buitenaf te koelen. In eerste instantie is er vanmorgen geprobeerd de koeling met behulp van helikopters over te nemen. Omdat de tijdelijk hoge stralingsniveaus echter gevaarlijk waren voor de gezondheid van de bemanning, werd de actie na korte tijd stopgezet. Nu zouden waterkanonnen van de politie externe koeling moeten bieden. Of deze poging slaagt, is nog niet vastgesteld.

Gau of superau?
Bijna precies 25 jaar na Tsjernobyl wordt gevreesd voor een nieuwe super meltdown. Het worstcasescenario doet zich voor wanneer er geen manieren meer zijn om de situatie te beheersen. Even leek het er al op dat de laatste 50 overgebleven arbeiders en ingenieurs uit het crisisgebied werden gehaald. Na een korte tijd zijn de vrijwillig overgebleven medewerkers terug in het controlecentrum van de faciliteit. Het beschermingsgebied is uitgebreid van 10 naar 20 en nu naar 30 kilometer. Mensen - die zich nog steeds dicht bij de plaats van het ongeval bevinden - moeten echter voorbereid zijn op vergaande gezondheidsschade. Omdat zodra radioactieve stoffen in het lichaam komen, ze zelfs na decennia ernstige kanker kunnen veroorzaken. De arbeiders in de defecte reactor worden tijdelijk blootgesteld aan hoge stralingsniveaus. Toch doen ze er alles aan om een ​​supersmelting te voorkomen. In Japan spreekt men in dit verband van 'helden' omdat de werknemers worden blootgesteld aan extreme gezondheidsrisico's om de bevolking te beschermen tegen nucleaire besmetting.

Hoge stralingsdoses al gemeten De internationale nucleaire regelgevende instantie IAEA heeft vandaag aangekondigd dat in de buurt van de kerncentrale van Fukushima al stralingsdoses tot 400 millisievert per uur zijn gemeten. Een dosis van 100 millisievert is voldoende om ernstige kankers op lange termijn te veroorzaken. Daarnaast werd het radioactieve cesium-137 en jodium-131 ​​gemeten in de omgevingslucht van de reactoren. Deze stoffen zijn niet minder gevaarlijk en kunnen over grote delen van het land in de lucht worden verspreid. Bij ongunstige wind kan de hoofdstad Tokio bijvoorbeeld ook worden aangetast door radioactieve neerslag. Op dit moment lijkt het echter alsof de stralingsdeeltjes naar zee worden gedreven.

Beperkte bescherming tegen radioactiviteit Er zijn maar weinig manieren waarop mensen in Japan zichzelf kunnen beschermen tegen het nucleaire gevaar. De autoriteiten beperken zich daarom tot het adviseren van de bevolking om hun huis niet te verlaten, de airconditioning uit te schakelen en een gezichtsmasker te dragen. Omdat adembescherming vluchtige, radioactieve stoffen echter nauwelijks kan voorkomen, is deze beschermingsmaatregel in ieder geval minder effectief. De Japanse regering distribueert ook jodiumtabletten. Deze zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen radioactief jodium 131. Ook hier is het effect beperkt en beschermt het alleen tegen een mogelijke schildklierkankerziekte als laat gevolg. Bovendien moet de medicatie van tevoren worden ingenomen om het lichaam virtueel met jodium te laten overstromen, zodat overtollig, besmet jodium weer wordt uitgescheiden. Op de Japanse televisie wordt nu voor het eerst praktische informatie gegeven over hoe u uzelf kunt beschermen tegen de naderende straling. Omdat de radioactieve straling voor de bevolking verstrekkende gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Mensen in Duitsland mogen echter geen jodiumtabletten nemen als preventieve maatregel, omdat een overactieve schildklier kan worden veroorzaakt. Bovendien zijn er vanuit medisch en wetenschappelijk perspectief momenteel geen indicatoren die een dergelijke inname zouden kunnen rechtvaardigen.

Is er een ingrijpende meltdown gaande? Het is nog onduidelijk of er een grote meltdown heeft plaatsgevonden. De exploitant van de kerncentrale TEPCO spreekt van een gedeeltelijke meltdown. Om de heet geworden splijtstofstaven af ​​te koelen, moet nu zeewater van buitenaf als koeling worden gebruikt. Een meltdown is zo gevaarlijk omdat, naast cesium-137 en jodium-131, dit proces ook uranium, plutonium en andere splijtingsproducten zoals krypton of strontium kan vrijmaken. Volgens het Ministerie van Stralingsbescherming zijn er in Japan echter nauwelijks of onvoldoende metingen uitgevoerd om specifieke informatie te kunnen geven over het vrijkomen van de stoffen. Uit de uitgevoerde metingen blijkt echter dat de reactorkern duidelijk is beschadigd. Overheden, overheidsverklaringen en de werkmaatschappij spreken elkaar op dit punt op dit moment tegen, waardoor het moeilijk is om hierover duidelijke informatie te geven.

Groot gezondheidsrisico door cesium-137 en jodium-131 ​​Als cesium-137, jodium-131, uranium, plutonium en andere splijtingsproducten daadwerkelijk in hoge doses in het milieu terechtkomen, zou dit het grootste gezondheidsrisico voor de mens zijn. Omdat dieren en mensen deze stoffen opnemen door de verontreinigde lucht in te ademen in het organisme. Vooral wanneer mensen in de buurt van de kernreactor zijn, is er een zeer hoog risico op het ontwikkelen van bloedkanker of schildklierkanker. De gevolgen zijn meestal op het eerste gezicht niet zichtbaar en kunnen nog tientallen jaren optreden nadat de radioactieve deeltjes zijn opgenomen. Daarnaast heeft de radioactieve stof cesium-137 een hoge halfwaardetijd van 30 jaar. Dit betekent dat de helft van de stralingsdosis pas na 30 jaar afneemt. Als er besmetting is opgetreden, zijn er geen medische opties om een ​​succesvolle therapie te starten om de schade aan het lichaam te verlichten. Cesium verspreidt zich voornamelijk in spierweefsel en zenuwcellen. De processen tussen het celinterieur en de celomgeving zijn aanzienlijk beschadigd.

Stralingsziekte bedreigt ingenieurs in Fukushima Een ander gevaar is de straling zelf: als een persoon binnen enkele minuten of uren besmet is met een stralingsniveau van 400 tot 500 millisiever, treedt de gevreesde stralingsziekte op. De patiënten lijden dan aan ernstige hoofdpijn, bloedarmoede en ernstig celverval. Of een patiënt een dergelijke stralingsblootstelling overleeft, hangt grotendeels af van de duur en intensiteit van de straling. Hoe langer en hoe hoger de stralingsdosis, hoe kleiner de overlevingskansen.

Lopen mensen in Europa risico? Het valt nog te bezien hoe de situatie in Japan zich zal ontwikkelen. Eén ding lijkt echter al zeker: het gebied rond de beschadigde kerncentrale van Fukushima zal jaren, zo niet tientallen jaren, onbewoonbaar blijven. Volgens vele deskundigen is een risico voor de Duitse en Europese bevolking momenteel uitgesloten, aangezien er, in tegenstelling tot Tsjernobyl, nog geen sterke branden zijn opgetreden. Daarnaast is de afstand van ongeveer 7.000 kilometer te groot om van een reëel gevaar te spreken. In het oosten van Rusland is de situatie anders. Hier heeft de Russische regering het leger al alert gemaakt om mogelijke evacuaties te kunnen initiëren in geval van een grote ramp. (sb, gb)

Lees over dit onderwerp:
Wat betekent meltdown of super meltdown?
Radioactieve straling: gevolgen voor de gezondheid
Landelijke campagnes voor de nucleaire uitfasering gepland
Artsen roepen op tot sluiting van alle kerncentrales

Joujou / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: Samenvatting Radioactiviteit


Vorige Artikel

Studie: met of zonder kind: stress is stress

Volgende Artikel

Naturopathische praktijk Lutter