Miljard overschot in het gezondheidsfondsWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Gezondheidsfonds: Federaal minister van Volksgezondheid Philipp Rösler gebruikt miljarden overschotten voor reserves

Wettelijke zorgverzekeraars sloten het jaar over het algemeen af ​​met een enorm tekort, ook al hebben verzekerden meer premies betaald dan ooit tevoren en heeft het ziekenfonds aan het eind van het jaar een aanzienlijk overschot geboekt.

Het ziekenfonds, waarin de verzekeringspremies worden geïnd en uitgekeerd aan de individuele wettelijke ziekenfondsen, sloot vorig jaar af met een miljard overschot, terwijl de wettelijke zorgverzekeraars een tekort moesten melden van circa een half miljard euro. Het overschot van 4,2 miljard euro in het gezondheidsfonds stroomt volledig in de reserves volgens de plannen van de federale minister van Volksgezondheid Philipp Rösler (FDP). Een ongeplande kwijting aan de zorgverzekeraars en / of de verzekerde is volgens het ministerie van Volksgezondheid niet gepland.

De federale minister van Volksgezondheid wil het overschot niet gebruiken om de bijdragen te verlagen
Eigenlijk zou de federale minister van Volksgezondheid volgens de wettelijke vereisten slechts ongeveer drie miljard euro hoeven te gebruiken om reserves op te bouwen, de resterende 1,2 miljard euro zou beschikbaar zijn om de bijdragers te ontlasten. Maar federaal minister van Volksgezondheid Philipp Rösler (FDP) verwerpt mogelijke bijdrageverminderingen met behulp van de overtollige middelen en zal het volledige bedrag in de reserves storten, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Door dit extra financiële kussen worden voorzieningen getroffen voor slechtere economische tijden, vervolgde de woordvoerder van het ministerie. In ieder geval zou op basis van de beschikbare financiële middelen van 1,2 miljard euro slechts een premieverlaging van 0,1 procent mogelijk zijn (van 15,5 procent naar 15,4 procent van het brutoloon).

Zorgfondsen met miljarden overschotten, ziekenfondsen met tekorten van miljoenen
Hoewel de gecreëerde reserves ook dienen om de ziektekostenverzekering veilig te stellen, roept het contrast tussen de uitstekende financiële situatie van het ziekenfonds en het tekort aan wettelijke ziektekostenverzekeringen als geheel nieuwe vragen op over het systeem. De individuele zorgverzekeraars zoals het AOK (circa 500 miljoen euro tekort in 2010) of de Barmer GEK (circa 300 miljoen euro tekort) konden niet volstaan ​​met de toewijzingen uit het ziekenfonds, aangezien andere zorgverzekeraars, zoals de Techniker Krankenasse, zouden kunnen worden verwaarloosd (TK) wisten onder dezelfde voorwaarden een aanzienlijk overschot (iets minder dan 600 miljoen euro) te genereren. Het feit dat de wettelijke ziektekostenverzekeraars een totaal verlies van 445 miljoen euro hebben geleden, moet politici echter aan het denken zetten. De door een tekort getroffen zorgverzekeraars klaagden in de eerste plaats dat hun tekort was ontstaan ​​door latere correcties op de financiële vergoeding wegens ziekte. Zo zou de DAK volgens eigen verklaringen vorig jaar met een extra bijdrage van acht euro een exploitatieoverschot van 62 miljoen euro hebben gegenereerd, maar door de daaropvolgende verlagingen van de financiële egalisatie was dit een financieel tekort van 79 miljoen euro geworden.

Tekort structureel ziektekostenverzekering?
Een structureel probleem is volgens het ministerie van Volksgezondheid dat de wettelijke zorgverzekeraars ondanks een record aan premies en een miljard overschot in het ziekenfonds met een duidelijk tekort zijn beland. Omdat het inkomen van de zorgverzekering langzamer stijgt dan hun uitgaven, aldus de woordvoerder van het ministerie. In 2010 zijn de inkomsten met slechts twee procent gestegen, terwijl de uitgaven volgens het ministerie met ruim drie procent zijn gestegen. De woordvoerder van het ministerie legt uit dat de resulterende financieringskloof in de toekomst door verzekeraars zal worden gedicht door extra bijdragen in rekening te brengen. Sommige zorgverzekeraars leveren al extra bijdragen om het tekort te compenseren, maar zoals het voorbeeld van de DAK vaak met beperkt succes laat zien. Daarnaast gaat het innen van aanvullende bijdragen meestal gepaard met een aanzienlijk ledenverlies, aangezien er op dit moment nog voldoende wettelijke ziektekostenverzekeringen beschikbaar zijn die geen extra bijdragen in rekening brengen. Zo had de DAK na de introductie van extra bijdragen vorig jaar een ledenverlies van ruim 300.000 verzekerden. Daarom hebben veel zorgverzekeraars zoals de AOK en de Barmer GEK - ondanks het enorme tekort in het afgelopen jaar - over het algemeen de invoering van aanvullende bijdragen afgewezen. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht geen golf van aanvullende bijdragen en de gemiddelde aanvullende bijdrage blijft ook in 2011 'op nul euro', aldus de woordvoerder van het ministerie.

Redenen voor de kostenstijgingen bij de zorgverzekeraars
Het ministerie van Volksgezondheid noemde de baten op het gebied van ziekengeld de belangrijkste redenen voor de kostenstijging, waarbij naast het grotere aantal ontvangers expliciet de 'toename van langdurige psychische aandoeningen' wordt genoemd. Daarnaast zijn de administratiekosten van de wettelijke zorgverzekering vorig jaar ongebruikelijk fors gestegen tot ruim zes procent. De woordvoerder van het ministerie zei dat de verplichting om pensioenvoorzieningen aan te leggen voor hun werknemers zorgverzekeraars aanzienlijk hogere kosten heeft opgeleverd. Daarnaast zijn de uitgaven voor ziekenhuisbehandeling vorig jaar met bijna vijf procent gestegen, wat ook heeft bijgedragen aan het tekort aan wettelijke ziektekostenverzekeringen. De woordvoerder van het ministerie bleef echter zeggen dat de kosten van ambulante behandeling door een arts slechts matig zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (2,6 procent in 2010 vergeleken met ruim zeven procent in 2009). De ontwikkeling van de kosten van geneesmiddelen, die aanzienlijk is vertraagd, moet positief worden beoordeeld. Het tarief van de kostenstijging was slechts 1,3 procent, wat het ministerie van Volksgezondheid zag als het eerste teken van succes voor het door de federale minister van Volksgezondheid, Philipp Rösler, geïnitieerde pakket voor drugsbesparing. Volgens het ministerie zijn de uitgaven aan geneesmiddelen in januari van dit jaar zelfs gedaald. (fp)

Lees ook:
Ziekenfonds: alleen zieken die geld meenemen!
Miljarden tekorten aan ziektekostenverzekering verwacht
Gezonde mensen gaan te vaak naar de dokter

Afbeelding: Gerd Altmann / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: PLAGGENHUTTEN. TURF HUTS 1800-1900 Turfstekers Nederland. Peat workers Netherlands CLICK HD


Vorige Artikel

Natuurgeneeskundige praktijk Elisa Egglseder

Volgende Artikel

Wanneer het vermoeidheidssyndroom het lichaam ziek maakt