Zorgverzekeraars verwachten voor 2011 geen tekortWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Volgens de schattingsgroep GKV verwachten de wettelijke zorgverzekeraars voor 2011 geen tekort

De wettelijke zorgverzekeraars zullen het boekjaar 2011 naar verwachting zonder tekort afsluiten. Blijkbaar beginnen de wetswijzigingen die tijdens de hervorming van de gezondheidszorg zijn aangenomen, effect te sorteren. Volgens een evaluatie van de schattingsgroep GKV, waartoe ook de Vereniging van Wettelijke Ziektekostenverzekeringen (GKV) behoort, kan dit jaar zeer waarschijnlijk een min voorkomen worden. Onafhankelijke gezondheidsdeskundigen zijn echter van mening dat de financiële situatie van de zorgverzekeraars het komend jaar weer zal verslechteren.

Beoordelingsgroep: positief resultaat verwacht In het kader van de hervorming van de gezondheidszorg heeft de federale regering besloten tot tal van besparingsmaatregelen in de gezondheidszorg. Een evaluatie door de schattingsgroep van de GKV voorspelde een positief resultaat voor het lopende jaar. De belangrijkste reden hiervoor is waarschijnlijk de afgesproken verhoging van de reguliere contante bijdragen van 14,6 naar 15,5 procent. De zorgverzekeraars benadrukken in hun publicaties herhaaldelijk dat bijvoorbeeld een extra premie kon worden voorkomen doordat de premie per jaarwisseling werd verhoogd. In totaal 13 zorgverzekeraars op een totaal van zo'n 160 wettelijke zorgverzekeraars moeten ondanks de premieaanpassing een extra forfait van hun leden in rekening brengen.

Verdere positieve effecten werden bereikt door besparingen bij geneesmiddelen, klinieken en artsen. Door de goede economie behalen werknemers hogere lonen en betalen daardoor automatisch hogere bijdragen. De tijd van kort werk lijkt voorlopig voorbij. De voordelen van een particuliere ziektekostenverzekering zullen echter waarschijnlijk een belemmering vormen. Hogere inkomens konden sinds begin dit jaar gemakkelijker overstappen op een particuliere ziektekostenverzekering. Volgens sommige zorgverzekeraars is er tot dusver echter geen echte golf van verandering geweest.

Miljardtekort is afgewend In het laatste jaar van 2010 zou het gezondheidsfonds een tekort hebben van circa 11 miljard euro. Aan het einde van het jaar werd echter duidelijk dat de aanvullende bijdragen van sommige zorgverzekeraars en de vele vooraf uitgevoerde besparingsmaatregelen voldoende waren om zelfs in 2010 nog een omzet van circa 300 miljoen euro te genereren. Het overschot wordt gebruikt om de wettelijke liquiditeitsreserve van het ziekenfonds aan te vullen. Dit fonds is onder meer gebruikt om bijvoorbeeld de fondsen van verlieslijdende zorgverzekeraars aan te vullen, de geplande sociale compensatie en de extra bijdrage voor de sociaal kansarmen te financieren (sociale bijstand, ALG II).

Ziektekostenverzekeraars eindigen 2011 zonder een tekort
Volgens de schattingsgroep is het al geruime tijd mogelijk goede voorspellingen te doen voor de inkomsten van het ziekenfonds. De gezondheidseconomen hebben het verwachte inkomen met 500 miljoen naar boven bijgesteld tot 181,6 miljard euro. Volgens de schattingscirkel van GKV zal de goede economie extra inkomsten blijven genereren. Door de economische crisis van vorig jaar was het nog niet mogelijk om van dit extra inkomen uit te gaan. De toewijzingen uit het fonds blijven stabiel op 178,9 miljard EUR. Volgens de SHI waren de dotaties aan de zorgverzekeraars iets lager dan de geraamde uitgaven op 170,3 miljard euro. De tot dusver berekende werkelijke uitgaven zullen met 200 miljoen euro dalen. De extra bijdrage van 13 zorgverzekeraars kan een extra inkomen van 750 miljoen euro opleveren. Van de naar schatting 51,4 miljoen bijdragers aan de ziektekostenverzekering moeten momenteel ongeveer 8,1 miljoen extra bijdragen betalen. Deze extra inkomsten waren echter niet opgenomen in de gepubliceerde prognose. De inkomensverhoging wordt aan het einde van het jaar weer opgeteld. De groep schatters publiceert regelmatig voorafberekeningen om de winstgevendheid te meten. Vertegenwoordigers van de GKV, het Federale Ministerie van Volksgezondheid en de Federale Verzekeringsdienst zijn lid van de kring.

Extra premies kunnen worden vermeden Het merendeel van de zorgverzekeraars en de zwart-gele coalitie gaan ervan uit dat dit jaar geen aanvullende zorgverzekering meer gaat heffen. De tot dusver genomen maatregelen zijn blijkbaar voldoende om de verzekerde geen extra last op te leggen. De zorgverzekeraars zijn bang voor de extra bijdragen, aangezien veel getroffenen vervolgens hun recht op verandering uitoefenen. Dit leidt op zijn beurt tot een verlies van lidmaatschap, waar bijvoorbeeld de DAK vorig jaar een enorme impact op had. De zorgverzekeraars die van de wijziging profiteerden, konden echter aanzienlijke winsten boeken.

Positieve vooruitzichten voor de komende jaren twijfelachtig Het is de vraag of zulke goede cijfers voor de komende jaren kunnen worden voorspeld. Onafhankelijke experts getuigen moeilijke jaren van de wettelijke ziektekostenverzekering. Als gevolg van demografische veranderingen zullen de uitgaven voor gezondheidszorg blijven stijgen. Verdere enorme besparingen en bezuinigingen zijn al in opkomst. Zo meldde de Duitse vakbondsfederatie op basis van een analyse dat de aanvullende bijdragen over de hele linie voor alle leden van het ziekenfonds de komende jaren worden geheven. De onafhankelijke gezondheidsdeskundige Prof. Dr. Wassem van de Universiteit van Duisburg-Essen. Volgens hem zouden de getroffen maatregelen een tekort kunnen voorkomen. Vanaf 2012 kan de situatie echter aanzienlijk verslechteren. Dan moeten uiterlijk aanvullende zorgverzekeraars aanvullende premies innen. De federale regering gaat blijkbaar ook uit van een dergelijke ontwikkeling. Sinds 2011 kunnen de zorgverzekeraars zelf de hoogte van de aanvullende premies bepalen. (sb)

Lees ook:
Hartz IV: Zorgverzekeraars hebben extra bijdragen nodig
Farmaceutische lobby beïnvloedt gezondheidsbeleid
Vervangende kassa's sluiten aanvullende bijdragen niet uit
Ziektekostenverzekeraars bekritiseren medische kosten
Zorgverzekeraars bekritiseren de hervorming van de gezondheidszorg

Afbeelding: Verena N. / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: DSW: geen budgetpolis en geen eigen risico - MONEY TALKS


Vorige Artikel

Hoger risico op overlijden op verjaardag

Volgende Artikel

Enkele zorgverzekeraars willen premie terugbetalen