Factureringsfraude in de Schwerin Helios Clinic?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Factureringsfraude in de Schwerin Helios Clinic? Ziektekostenverzekeraars dienen strafrechtelijke vervolging in wegens inconsistenties in de facturering van behandelingen op het gebied van plastische chirurgie.

Drie zorgverzekeraars hebben een klacht ingediend bij de officier van justitie van Schwerin tegen een arts in de kliniek van Helios wegens fraude met facturen. De kliniek erkende "inconsistenties met betrekking tot boekhoudkundige problemen van plastische chirurgie".

Nadat de medische dienst en verschillende zorgverzekeraars in Mecklenburg-Voorpommeren inconsistenties hadden ontdekt in de facturering van verschillende behandelingen op het gebied van plastische chirurgie in de Helios Kliniek, dienden drie zorgverzekeraars een klacht in bij het parket in Schwerin. Zoals de aanklager dinsdag aankondigde, worden momenteel verschillende advertenties onderzocht. De directie van de Helios Kliniek heeft in mei 2010 gevolgen gehad na de eerste beschuldigingen van boekhoudfraude. Sindsdien worden de artsen in de plastische chirurgie intensiever dan voorheen ondersteund bij het coderen van hun casussen en worden alle individuele casussen intern gecontroleerd op de afdeling medische controle. Daarnaast worden er dagelijks controles uitgevoerd en worden er jaarlijks centrale trainingen op het gebied van codering aangeboden, aldus de verklaring in de verklaring van de Helios Kliniek.

Zorgverzekeraars dienen klacht in over factuurfraude Zowel de Barmer GEK, de Techniker Krankenkasse (TK) als de AOK hebben een klacht ingediend bij het parket in Schwerin over factuurfraude. Nadat de medische dienst van de zorgverzekeraars (MDK) kennelijk voor het eerst de twijfelachtige praktijk in de Helios-kliniek was tegengekomen, schakelde de AOK de interne facturencontrole in, de zogenaamde taskforce, en constateerde verschillende inconsistenties in de verificatie van de bewijsstukken. De AOK dient dan een klacht in over factureringsfraude. De Barmer GEK heeft tot dusver tien zaken overgedragen aan het parket en volgens het bedrijf zijn er nog 30 zaken in voorbereiding. De TK identificeerde in 2010 ook 28 gevallen bij het onderzoek van 60 procent van de ongeveer 3.500 behandelingsgevallen van haar verzekerden in de Helios-kliniek en meldde er twee. Daarnaast constateerde de TK dat de Helios Kliniek in 2010 ongeveer 20 procent meer verzekerd behandelde dan in het voorgaande jaar, wat een kostenstijging van 17 procent betekende voor de zorgverzekeraar.

Borstkankerchirurgie gefactureerd ook al was er geen borstkanker Volgens de omroeporganisatie "NDR 1 Radio MV" ontdekten de zorgverzekeraars dat bijvoorbeeld borstkankerchirurgie werd gefactureerd terwijl de patiënt geen borstkanker had. In een ander geval werden ook de behandelingskosten voor acute brandwonden in rekening gebracht, hoewel de patiënt pas 40 jaar na de brandwond naar de kliniek ging om zijn littekens te laten behandelen. Alleen deze ene zaak zorgde al voor een verlies van ongeveer 30.000 euro. Volgens de zorgverzekeraars was het tot nu toe moeilijk in te schatten hoe hoog de totale schade zou kunnen zijn. Over het algemeen is onjuiste facturering van artsen en ziekenhuizen een groeiend probleem, zoals bevestigd door de cijfers van de TK over het jaarlijkse herstel als gevolg van onregelmatigheden op het gebied van facturering. Deze zijn volgens TK de afgelopen jaren continu gestegen. Terwijl de TK in 2005 nog 22 miljoen euro aan schadevergoeding eiste van landelijke landelijke dienstverleners, was dat in 2010 ruim 84 miljoen euro.

Complexe coderingsprocedures zijn vaak de oorzaak van factureringsfouten, maar opzettelijke factureringsfraude is zelden aan te nemen, maar een groot deel van de factureringsfout wordt simpelweg veroorzaakt door het enorm complexe coderingsproces van de ziekten of de bijbehorende medische diensten. Volgens zorgverzekeraars is het aantal opzettelijk vervalste rekeningen de afgelopen jaren echter flink toegenomen. Niet in het minst vanwege de toegenomen concurrentiedruk in de gezondheidszorg, worden artsen herhaaldelijk voor de gek gehouden om te coderen om extra inkomsten te genereren. Volgens de huidige beschuldigingen heeft de nu gemelde arts ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de financiële druk op de Helios-kliniek, die sinds de privatisering in 2005 aanzienlijk is toegenomen, tegen te gaan. De directie van de kliniek wilde echter geen commentaar geven op mogelijke personeelsgevolgen, maar benadrukte dat de aantijgingen met de betrokken zorgverzekeraars zijn besproken. De kliniek en zorgverzekeraars hebben afgesproken hoe dat verder moet, bevestigt de AOK. In vergelijking met het voorgaande jaar is er een duidelijke toename van onjuiste facturering in de zorg. (fp)

Lees ook:
AOK Bayern moet 91 miljoen euro terugbetalen
PKV verhoogt haar bijdragen vanaf 2011
Zorgverzekeraars keuren steeds minder behandelingen goed
Onjuiste facturering voor de gezondheidszorg

Afbeelding: Gerd Altmann / dezignus.com / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: Schwerin Tramways Route 1 Kliniken Hegelstraße Straßenbahn Schwerin Linie 1


Vorige Artikel

Kankerziekten in Brandenburg nemen toe

Volgende Artikel

DAK: Het aantal keizersneden neemt snel toe