Geslacht is niet toegestaan ​​om PKV-bijdragen te bepalenWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie vraagt ​​unisex-tarieven voor verzekeringen. Gender kan niet beslissen over bijdragen aan particuliere ziektekostenverzekeringen.

(06.10.2010) Volgens Juliane Kokott, advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie (HvJ), zullen genderspecifieke verzekeringspremies in de toekomst niet meer bestaan. De gangbare praktijk bij ziektekostenverzekeringen en levensverzekeringen, bijvoorbeeld om de bijdrage op basis van geslacht te heffen, schendt het discriminatieverbod.

Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een fundamenteel Unierecht Gelijke behandeling van mannen en vrouwen is een van de belangrijkste zorgen op wetgevingsgebied op het niveau van de Europese Unie. Zo is Richtlijn 2004/113 / EG, volgens welke mannen en vrouwen gelijke "toegang tot en levering van goederen en diensten" moeten hebben, expliciet tegen ongelijke behandeling en discriminatie op grond van geslacht. Volgens duidelijke jurisprudentie geldt dit ook voor verzekeringscontracten die pas na 21 december 2007 zijn gesloten en verbiedt in feite de overweging van de factor geslacht bij het berekenen van verzekeringspremies en uitkeringen. Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben tot dusver echter een uitzondering op de richtlijn kunnen maken omdat verschillende voordelen en prijzen zijn toegestaan ​​als "geslacht een bepalende risicofactor is en dit kan worden geschraagd door relevante en nauwkeurige actuariële en statistische gegevens", aldus Juliane Kokott. Volgens de advocaat-generaal is deze uitzondering, en met name de huidige toepassing ervan, bijvoorbeeld bij ziektekosten- en levensverzekeringen, niet verenigbaar met de grondrechten van de Unie en daarom onrechtmatig.

Duidelijke Belgische biologische verschillen niet beschikbaar De Belgische consumentenvereniging "Association Belge des Consommateurs Test-Achats" en twee particulieren hebben bij het Belgisch Grondwettelijk Hof een beroep ingesteld tegen de uitzonderingen op Richtlijn 2004/113. Het Belgische Grondwettelijk Hof heeft nu beroep ingesteld bij de EU-rechters de verenigbaarheid van de betwiste uitzonderingen met het Unierechtelijke beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen beoordelen. Juliane Kokott schreef het juridische advies dat nu is ingediend als onderdeel van de procedure (Az: C-236/09) en komt tot de conclusie dat alleen "duidelijk aantoonbare biologische verschillen tussen de seksen" een ongelijke behandeling zouden kunnen rechtvaardigen. Dit is volgens haar bijvoorbeeld het geval bij zwangerschappen, maar zeker niet bij de statistisch langere levensverwachting van vrouwen. Omdat de levensverwachting van de verzekerde meer afhankelijk is van andere factoren zoals de sociale omgeving, voeding, consumptie van luxe voedingsmiddelen of drugs, stress op het werk en in het dagelijks leven, vrijetijdsactiviteiten etc. dan van geslacht.

Invoering van "unisex-tarief" vereist In haar advies voor het Europees Hof van Justitie benadrukte de advocaat-generaal het belang van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en verklaarde hij dat geslacht, evenals ras en etnische afkomst "onlosmakelijk verbonden zijn met de verzekerde". is. Zo kan bij het ontwerpen van verzekeringsproducten het geslacht niet los worden gezien van de persoon van een verzekerde. Bovendien hebben de huidige vrijstellingen geleid tot een fundamenteel verschillende behandeling van mannelijke en vrouwelijke verzekerden. De advocaat-generaal is van mening dat mannen en vrouwen vaak nog steeds verschillende premies betalen voor levens-, pensioen-, ziektekosten- en autoverzekeringen en roept daarom op tot afschaffing van de vrijstellingen en invoering van een "unisex-tarief" voor verzekeringsmaatschappijen .

Verzekering tegen intrekking van de vrijstellingen Het voorstel van advocaat-generaal Juliane Kokott om de vrijstellingen en de berekeningen daarop af te schaffen en te vervangen door een in het algemeen gelijke bijdrage voor beide geslachten, veroorzaakt nervositeit in verzekeringskringen. Omdat met de "unisex-tarieven", waarbij het geslacht niet in de berekeningen mag voorkomen, al hun gecompliceerde genderspecifieke verzekeringsmodellen volledig zouden omvallen en een verhoging van het gemiddelde premieniveau zeer waarschijnlijk is. De Vereniging van de Duitse Verzekeringsindustrie (GDV) hoopt momenteel dat de Advocaat-Generaal haar argument niet zal overwinnen.

Overgangsregel van drie jaar gepland Om de rechtszekerheid van lopende verzekeringscontracten niet in gevaar te brengen, stelt de advocaat-generaal het Hof van Justitie voor om de uitzonderingen op richtlijn 2004/113 / EG te schrappen, maar deze ongeldigheid geldt alleen voor toekomstige verzekeringscontracten. Juliane Kokott stelt ook voor dat verzekeringsmaatschappijen een overgangsperiode van drie jaar krijgen nadat het Hof van Justitie het vonnis heeft uitgesproken. De uitspraak van de rechtbank wordt volgend jaar verwacht, aangezien de rechters niet gebonden zijn aan de voorstellen van de advocaat-generaal, maar deze in het verleden grotendeels hebben opgevolgd. (fp)

Lees ook:
Particuliere ziektekostenverzekering: is het de moeite waard om te veranderen?
Bespaar op een particuliere ziektekostenverzekering
PKV: dienstverlening en kwaliteit reden voor verandering?
Federale overheid: miljardenpakket voor de PKV
PKV-verandering heeft niet altijd zin

Afbeelding: Margot Kessler / pixelio.de

Auteur en broninformatieVideo: KRIJGEN WIJ EEN JONGEN OF EEN MEISJE? Gender u0026 Name Reveal party


Vorige Artikel

World Breastfeeding Week: "Borstvoeding - praat erover!"

Volgende Artikel

Wettelijke zorgverzekeraars in nood