Gezondheidshervorming beslist door het federale kabinetWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Beslissing over de hervorming van de gezondheidszorg

De federale regering besliste vandaag over de gezondheidshervorming.
(22.09.2010) De gezondheidshervorming van de CDU / CSU en FDP is vandaag besloten door het federale kabinet, maar de veranderingen zijn nog steeds in scherpe kritiek. De econoom en erkend specialist Prof. Dr. Jürgen Wasem heeft zijn zegje gedaan en waarschuwt voor sterk toenemende aanvullende bijdragen in de komende jaren.

Kritiek op de hervorming van alle kanten Niet alleen de oppositie, vakbonden, wettelijke ziekenfondsen, medische verenigingen en patiëntenvertegenwoordigers uiten felle kritiek op de gezondheidshervormingsmaatregelen die de federale minister van Volksgezondheid Philipp Rösler (FDP) heeft ontworpen als onderdeel van de huidige resolutie. De gerenommeerde specialist Professor Dr. Jürgen Wasem van de voorzitter van Medical Management aan de Universiteit van Duisburg / Essen waarschuwt voor de negatieve gevolgen van de beslissing. Hij verwacht dat de aanvullende bijdragen tegen 2020 oplopen tot bijna 80 euro per lid.

De gezondheidshervormingen worden zwaar bekritiseerd door de sociale verenigingen. Voor hen zijn de lijders de "werknemers, gepensioneerden en laagverdieners die in de toekomst de last van de stijgende gezondheidskosten zullen moeten dragen. De forfaitaire aanvullende bijdragen die zorgverzekeraars in de toekomst onbeperkt kunnen verhogen, zijn de toegang tot een systeemverandering los van de uit solidariteit gefinancierde wettelijke Ziektekostenverzekering naar een forfaitair systeem voor het hoofd, waarbij laagverdieners duidelijk benadeeld worden ten opzichte van hogerverdieners. Dit zet het solidariteitsbeginsel op zijn kop. "

Forfaitair bedrag per hoofd via de achterdeur: Extra bijdragen van 80 euro vanaf 2020 Dus "het forfait per hoofd (...) komt praktisch via de achterdeur", legde Dr. Wasem tegenover de "Saarbrücker Zeitung". De niet-inkomensgerelateerde aanvullende bijdragen zullen in 2011 niet bijzonder groot zijn, aangezien het algemene premiepercentage door de federale overheid is verhoogd en de wettelijke ziekenfondsen daardoor over aanzienlijke aanvullende inkomsten beschikken. "Maar wanneer de gezondheidsuitgaven sneller stijgen dan lonen en salarissen en de algemene bijdrage volgens de wet ongewijzigd blijft, zal de extra bijdrage aanzienlijk toenemen", benadrukte de deskundige. De aanvullende bijdrage aan de wettelijke zorgverzekeraars wordt berekend volgens Dr. Wasem en zijn collega's van de universiteit van Duisburg / Essen "bedragen in 2020 gemiddeld al bijna 80 euro per kassa-lid".

De drempel voor de sociale zekerheid zal waarschijnlijk worden verhoogd. Dr. merkte ook op over de voorgestelde sociale compensatie voor laagbetaalde werknemers Wasem kritisch, want op dit moment is "de spannende vraag (...) of er in de toekomst voldoende belastingmiddelen beschikbaar zullen zijn". De sociale vergoeding is bedoeld om ervoor te zorgen dat de aanvullende bijdragen de grens van twee procent van het inkomen van de verzekerde niet overschrijden. Aangezien de compensatie wordt gedaan uit belastinggelden en dit aanzienlijke aanzienlijke lasten met zich meebrengt voor de federale begroting, verwacht de specialist "binnen enkele jaren (met) een discussie over het verhogen van de belastinglimiet tot drie of vier procent."

Ook de sociale vereniging VDK bekritiseert de vermeende sociale vergoeding. VdK-president Ulrike Mascher: "De voorgestelde sociale vergoeding verdient zijn naam niet. Deze is volstrekt ontoereikend omdat deze pas in werking treedt als de extra premie hoger is dan 2 procent van het inkomen. Zo zou een gepensioneerde met 800 euro inkomen moeten bijtellen algemene ziektekostenbijdrage van 8,2 procent, wat overeenkomt met 65,60 euro, betaal zelf maandelijks een aanvullende bijdrage van maximaal 16 euro - zonder een sociale vergoeding euro. "

Verzekerde betaalt de rekening Het Federaal Kabinet heeft vandaag beslist over de zwart-gele hervormingsvoorstellen. Er was haast bij, want zonder verhoging van de algemene premie van 14,9 naar 15,5 procent zouden de wettelijke zorgverzekeraars komend jaar een tekort van circa tien miljard euro kunnen ondervinden. Eventuele verdere tekorten die zich de komende jaren kunnen voordoen, worden vanaf 2012 door de zorgverzekeraars gecompenseerd met aanvullende bijdragen. Met andere woorden, de verzekerde betaalt nu een hoger premiepercentage en hogere aanvullende premies in de toekomst. Alleen al het verhogen van het premiepercentage zal volgens de experts de contribuanten belasten met ongeveer zes miljard euro. Aangezien de werkgeversbijdrage is vastgesteld op 7,3 procent, terwijl de aanvullende bijdragen ter dekking van toekomstige kostenstijgingen op het einde kunnen oplopen, blijft de volledige financiële last bij de wettelijk verzekerde. 'De verzekerde betaalt de rekening', benadrukte de SPD-gezondheidspoliticus Carola Reimann, omdat leden van de ziektekostenverzekering twee keer in rekening zouden worden gebracht - de extra bijdragen zouden de premie verhogen.

Sociale compensatie werkt niet Alleen de bovengenoemde sociale compensatie zou een deel van deze last kunnen opvangen, maar de te verwachten compensatiebetalingen zijn marginaal in verhouding tot de extra uitgaven. En als de blootstellingslimiet voldoet aan de angsten van Dr. Wat zelfs kan worden verhoogd tot vier procent, de meeste verzekerden zullen in de toekomst geen enkele vorm van sociale compensatie kunnen genieten. Bovendien benadrukte de gezondheidsexpert van SDP, Karl Lauterbach, dat de momenteel geplande betaling van "enkele euro's" de getroffenen hoe dan ook niet hielp. En Renate Künast, groepsleider van de Groenen, betwijfelt of sociale gelijkstelling überhaupt zal komen: "Ik zou dat eerst willen zien met het oog op een recordschuld en een schuldenrem."

Bovengrens voor aanvullende bijdragen niet meer van toepassing Tot nu toe hebben 16 zorgverzekeraars al een aanvullende bijdrage van hun verzekerden aangevraagd omdat de uitkeringen uit het ziekenfonds niet toereikend zijn om hun financiële lasten te dragen. In de regel is dat acht euro, maar sommige zorgverzekeraars rekenen ook het vorige maximumtarief van één procent van het maandinkomen. Deze bovengrens van de aanvullende bijdragen zal in de toekomst echter verdwijnen en in plaats daarvan zal de sociale vergoeding van toepassing zijn als de last op het bruto-inkomen meer dan twee procent bedraagt. In de toekomst wordt eenmaal per jaar berekend hoeveel aanvullende premies de zorgverzekeraars gemiddeld zouden moeten innen om hun kosten te dekken. In oktober wordt dit gemiddelde voor het volgende jaar bekend gemaakt en hebben patiënten die meer dan twee procent van hun bruto-inkomen zouden moeten besteden aan aanvullende bijdragen, recht op sociale compensatie.

Ziektekostenverzekeraars moeten inkomsten registreren Aangezien dit is gebaseerd op de gemiddelde waarde van de aanvullende bijdragen, bestaat de mogelijkheid dat sommige verzekerden aanzienlijk meer dan twee procent van hun inkomen zullen moeten betalen. Omgekeerd kunnen sommige mensen met een wettelijke ziektekostenverzekering ook profiteren omdat ze recht hebben op een sociale vergoeding, ook al besteden ze minder dan twee procent van hun inkomen aan aanvullende bijdragen. Om te bepalen wanneer de last voor individuele verzekerden is bereikt, moeten de zorgverzekeraars de verschillende soorten inkomens- en pensioenaanspraken van hun deelnemers bepalen. Leden van het ziekenfonds die de aanvullende bijdrage langer dan zes maanden niet betalen, moeten een boete van minimaal 30 euro betalen aan de desbetreffende zorgverzekeraar.

Ondanks kritiek houdt federale regering vast aan plannen Ondanks half november willen CDU / CSU en FDP hun controversiële hervorming van de gezondheidszorg via de Bondsdag hebben doorgevoerd. Dit, naar het schijnt na de beslissing van vandaag, zal niet veel van de kritiek veranderen die door alle partijen wordt geuit. De zwart-gele federale regering noemt de aanzienlijke financieringskloof in de wettelijke ziekenfondsen en de noodzaak om de stijgende ziektekosten te ontkoppelen van de arbeidskosten door middel van aanvullende bijdragen als essentiële maatregelen van de hervorming. Concreet betekent dit dat de premiepercentages voor werknemers en werkgevers op 1 januari elk met 0,3 procentpunt worden verhoogd om de kasfinanciën te reorganiseren, waardoor het algemene tarief wordt verhoogd van 14,9 naar 15,5 procent. Werknemers dragen 8,2 procent van de kosten en werkgevers 7,3 procent. Werknemers en werkgevers dragen naar verwachting ongeveer 6,3 miljard euro bij om het financieringsgat te dichten. Met de uitbreiding van de aanvullende bijdragen zouden eventuele verdere financieringsbehoeften in de toekomst moeten worden opgevangen.

Extra bijdragen vanaf 2012 De Bondsregering verwacht vanaf 2012 de uitgebreide invoering van aanvullende bijdragen aan de wettelijke ziekenfondsen, die in eerste instantie gemiddeld rond de vijf euro moeten bedragen en tegen 2014 moeten stijgen tot ongeveer 16 euro. Volgens de minister van Volksgezondheid, Philipp Rösler, is sociale compensatie bedoeld om onevenredige lasten voor individuele verzekerden te voorkomen. Volgens de huidige kabinetsbesluiten zal verder worden bijgedragen aan de reorganisatie van het zorgstelsel door besparingen op geneesmiddelen (7,5 miljard euro tegen 2012), zorgverzekeraars (850 miljoen euro), huisartsen (500 miljoen euro), tandartsen (60 miljoen euro) en de ziekenhuizen (1,7 miljard euro). (fp, sb, pm)

Lees ook:
PKV: dienstverlening en kwaliteit reden voor verandering?
Maatschappelijke organisaties verwerpen de hervorming van de gezondheidszorg

Fotocredit: Chris Beck / pixelio.de

Auteur en broninformatie


Video: TERUGKIJKEN: PvdAer Van Rijn tijdelijk minister Medische Zorg


Opmerkingen:

 1. Daniel-Sean

  Ook dat we het zonder je prachtige zin zouden doen

 2. Shakakasa

  Yes, the news went online and spreads with senior force.

 3. Umar

  Ik vind dat het de fout is.

 4. Kyler

  Wat betekent het?Schrijf een bericht


Vorige Artikel

Gezond en lekker: het aspergeseizoen nadert

Volgende Artikel

Duitsers gaan tien keer per jaar naar de dokter